­

De logopedist hoopt natuurlijk dat de logopedische hulp aan uw wensen voldoet. Indien u klachten heeft over de logopedische zorg dan is het fijn als u dat eerst met de behandelend logopedist bespreekt. Als de logopedist niet weet dat u ontevreden bent, kan zij de klacht niet oplossen. Komt u er samen niet uit, dan kunt met de klacht terecht bij het Klachtenloket Paramedici.

Het klachtenrecht voor patiënten is vastgelegd in de wet Wkkgz. De klachtenregeling van de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF) is hieraan verbonden.

Cliënteninformatie over de klachtenregeling vindt u hier.

 

­