­

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

De meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling helpt professionals, zoals o.a. logopedisten, artsen, leerkrachten en medewerkers van jeugdinrichtingen, te reageren bij signalen van (vermoedelijk) geweld. Sinds 1 juli 2013 zijn beroepskrachten verplicht een meldcode te gebruiken bij vermoedens van geweld in huiselijke kring. In mijn praktijk wordt volgens deze meldcode gehandeld indien nodig. Meer informatie kunt u vinden op www.meldcode.nl. De volledige meldcode vindt u hier

­