­

 

In de afgelopen jaren is er bij scholen en ouders veel onduidelijkheid ontstaan over wanneer er logopedische behandeling kan worden gegeven bij meertalige kinderen. Vanwege deze onduidelijkheid worden ouders van meertalige kinderen met regelmaat teleurgesteld. Vergoeding van logopedische behandeling bij meertalige kinderen door de zorgverzekeraar is aan voorwaarden gebonden en kan niet zonder meer plaatsvinden.

Hoe zit dit precies?

Als het advies wordt gegeven om contact op te nemen met een logopedische praktijk omdat er problemen zijn met de spraaktaalontwikkeling dan is het goed om te weten dat er in een logopedische praktijk alleen nader logopedisch onderzoek en logopedische behandeling verricht kan worden als er zich ook een probleem in de ontwikkeling van de eerste taal (bijvoorbeeld het Turks, Pools) voordoet. Geven ouders aan dat het kind zich in de eerste taal normaal ontwikkelt, dan is dat een contra-indicatie voor logopedische behandeling vergoed door de zorgverzekeraar. We spreken dan van een blootstellingsachterstand in het Nederlands.

Als aangetoond kan worden dat er ook een taalprobleem is in de eerste taal dan spreekt met van een taalontwikkelingsstoornis (TOS) bij een meertalig kind. Deze behandeling wordt dan wel door de zorgverzekeraar vergoed. Om de diagnose TOS te kunnen stellen is een meertaligheidsonderzoek nodig bij het audiologisch centrum.

Het advies is dan ook om bij meertalige kinderen die problemen ondervinden wat betreft de spraak-taalontwikkeling in het Nederlands, meertaligheidsonderzoek in het Audiologisch Centrum uit te laten voeren. Hiervoor is een verwijzing van de huisarts noodzakelijk.

Waarom wordt dit advies gegeven?

De logopedische behandeling van meertalige kinderen die alleen problemen ondervinden in de tweede taal (het Nederlands; NT2, blootstellingsachterstand) wordt niet door zorgverzekeraars vergoed. NT2-problematiek wordt door zorgverzekeraars beschouwd als een schoolse aangelegenheid. Dit beleid wordt door alle zorgverzekeraars al vele jaren gehanteerd. Als bij controle door de zorgverzekeraar blijkt dat een achterstand of stoornis in de eerste taal niet aantoonbaar is, dan beschouwt de zorgverzekeraar dit als fraude. Wat wel mogelijk is, is dat ouders de logopedische behandeling dan zelf betalen.

­